ფერტი H+<br>8-15-40+1.3 Mgo+Te

ფერტი H+
8-15-40+1.3 Mgo+Te

წყალში ხსნადი NPK ნაერთი + Mgo +TE


:

შემადგენლობა:                                                                                                                                                                 

 • 8% საერთო აზოტი (N)  8% ნიტრატული აზოტი                                                                                                        
 • 15%    წყალში ხსნადი ფოსფორი  (P2O5)                                                                                            
 • 40%   წყალში ხსნადი კალიუმი (K2O)
 • 1.3%   მაგნიუმი , წყალში ხსნადი (MgO)
 • 2.0%   გოგირდი, წყალში ხსნადი (SO3)

 

მიკროელემენტები:

 • ბორი (B) – 0.0255%  ,
 • სპილენძი (Cu) – 0,0053%,
 • მანგანუმი (Mn) – 0,0260%,
 • მოლიბდენი (Mo) – 0,0016%
 • თუთია (Zn) – 0,0210%,
 • რკინა (FE) – 0,0611%

წარმოებულია საფრანგეთში კომპანია “Plantin”-ის

წონა ნეტო  - 25კგ.

:


:

Plantin
მისამართი

ვ. ბოჭორიშვილის 1/37
0171 თბილისი

კონტაქტი

ელფოსტა: info@agro-tech.ge 
ტელ. 1: +995 568 45 18 18
ტელ. 2: +995 577 25 99 19