თირამ გრანუფლო

თირამ გრანუფლო

კონტაქტური მოქმედების ფუნგიციდი


:

მოკლე აღწერა 

მოქმედი ნივთიერება: 80% თირამი (ტეტრამეთილ-თიურამ-დისულფიდი)

კონტაქტური მოქმედების ფუნგიციდი

პრეპარატული ფორმა: წყალში ხსნადი გრანულები

აქტიურად გამოიყენება ფოთლის სიხუჭუჭის, ნაცრისფერი სიდამპლის, ქეცისა და ანთრაქნოზის წინააღმდეგ. 

უპირატესობები:

  • წყალში ადვილად ხსნადი გრანულები
  • მოქმედების ფართო სპექტრი
  • გამოიყენება ანტირეზისტენტურ პროგრამებში
  • თავსებადია ინტეგრირებულ დაცვის სისტემებთან
  • აუმჯობესებს ნაყოფის ხარისხს
  • შედეგისა და ფასის საუკეთესო თანაფარდობა

დამატებითი ინფორმაცია

ტექნოლოგიური რჩევები:

ატამი - ფოთლის სიხუჭუჭის წინააღმდეგ შესხურებები ტარდება დოზით 2-3კგ/ჰა შემოდგომაზე ფოთლის გაცვენის შემდეგ, ზამთრის ბოლოს კვირტების გაღვიძებისას  და ვარდისფერი კონუსის ფაზაში ( BBCH 95-69). იმ შემთხვევაში, თუ უამინდობის გამო  მესამე შესხურება ვერ ხერხდება, დასაშვებია შესხურება ყავილობის დროსაც. წელიწადში არაუმეტეს 3 შესხურებისა 

ყურძენი - ნაცრისფერი სიდამპლის წინააღმდეგ შესხურებე-ბი ტარდება დოზით 3-4კგ/ჰა. პირველი შესხურება ყვავილობის საწყის ფაზაში, მომდევნო შესხურებები კი ნაყოფის სიმწიფის დაწყებისას ( BBCH 61-81 ) ორი შესხურება 10-14 დღის ინტერვალით.  წელიწადში არაუმეტეს 3 შესხურებისა.

ვაშლი და მსხალი - ქეცის წინააღმდეგ შესხურებები ტარდება დოზით 2-3კგ/ჰა, პირველი შესხურება ტარდება ყვავილობამდე ასკოსპორების გავრცელების პერიოდში. მომდევნო შესხურებები კი ზაფხულის ინფექციის შემდეგ, ნაყოფის სიმწიფის დაწყებისას ( BBCH 10-81)  7-10 დღის ინტერვალით. დასაშვებია შესხურების დოზის გაზრდა ინფექციის მაღალი ფონის დროს. წელიწადში არაუმეტეს 4 შესხურებისა


მარწყვი - ნაცრისფერი სიდამპლისა და ანთრაქნოზის წინააღმდეგ შესხურებები ტარდება დოზით 2-3 კგ/ჰა ყვავილობის დაწყებისას, ყვავილობის პერიოდში და ყვავილობიდან 70-80% ფურცლების ჩამოცვენისას (BBCH 55-67)  10 დღის ინტერვალით. წელიწადში არაუმეტეს 3 შესხურებისა

 

დამზადებულია ბელგიაში,  მწარმოებელი Eastman Chemical Company

 

:


:

ისტმანი
მისამართი

ვ. ბოჭორიშვილის 1/37
0171 თბილისი

კონტაქტი

ელფოსტა: info@agro-tech.ge 
ტელ. 1: +995 568 45 18 18
ტელ. 2: +995 577 25 99 19