ნემასოლი 510 გ/ლ, წხ

ნემასოლი 510 გ/ლ, წხ

ნიადაგის დეზინფექტანტი
ინსექტიციდი,ნემატოციდი,ფუნგიციდი,ჰერბივიდი


:

მოქმედი ნივთიერება: 

მეტამ სოდიუმი (სოდიუმ მეთილდითიოკარბამატი).

დანიშნულება: 

ნიადაგის დეზინფექტანტი: ნემატიციდი, ინსექტიციდი, ფუნგიციდი,ჰერბიციდი.

გამოყენების სფერო:

თესვის წინ ნიადაგის დასამუშავებლად ნემატოდების, ნიადაგის

სოკოების, ნიადაგის მავნებლების, ნიადაგის ბაქტერიების, სარეველას გაღივებული

თესლების, ტუბერებისა და ფესურების წინააღმდეგ. გამოიყენება სათბურებში,

სანერგეებში, კვალსათბურებში, სპორტულ მოედნებზე და ა.შ.

შეიძლება შეტანილი იქნას ხელით, წვეთოვანი მორწყვის სისტემით ან მექანიზებულად.

 

ნიადაგში შეტანის ტექნოლოგიური რჩევები იხილეთ საინფორმაციო ბუკლეტში.

:


:

ისტმანი
მისამართი

ვ. ბოჭორიშვილის 1/37
0171 თბილისი

კონტაქტი

ელფოსტა: info@agro-tech.ge 
ტელ. 1: +995 568 45 18 18
ტელ. 2: +995 577 25 99 19