ენგრაის CE ტიპი<br>10-10-15+2MgO+

ენგრაის CE ტიპი
10-10-15+2MgO+

ორგანო-მინერალური სასუქი გრანულები,ნიადაგში შესატანად


:

შემადგენლობა:

  • 10% საერთო აზოტი (N)1.5% ნიტრატული აზოტი, 8.5% ამიაკური აზოტი
  • 10% საერთო ფოსფორის ანჰიდრიდი P2O5,ხსნადი ნეიტრალურ ამონიუმის ციტრატში ხოლო 9.4 % წყალში ხსნადი
  • 15% კალიუმის ოქსიდი K2O წყალში ხსნადი
  • 2,0% საერთო მაგნიუმის ოქსიდი MgO
  • 23% საერთო გოგირდის ანჰიდრიდი SO3


მიკროელემენტები:

  • ბორი (B) – 0.04%,
  • სპილენძი (Cu) – 0,01%,
  • მანგანუმი (Mn) – 0,023%,
  • მოლიბდენი (Mo) – 0,004%
  • თუთია (Zn) – 0,05%


წარმოებულია საფრანგეთში კომპანია „Plantin”-ის მიერ
დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ეტიკეტი

წონა ნეტო-25 კგ.

:


:

Plantin
მისამართი

ვ. ბოჭორიშვილის 1/37
0171 თბილისი

კონტაქტი

ელფოსტა: info@agro-tech.ge 
ტელ. 1: +995 568 45 18 18
ტელ. 2: +995 577 25 99 19