ფერტიპლანტ 16<br>24-6-12+4 Mgo+TE

ფერტიპლანტ 16
24-6-12+4 Mgo+TE

წყალში ხსნადი NPK ნაერთი + 4Mgo +TE


:

შემადგენლობა:  

 • 24% საერთო აზოტი (N) 4.9% ნიტრატული აზოტი, 4.9% ამიაკური აზოტი                                                                                  
 • 14.2% შარდოვანა                                                                                                                                                                                                                                    
 • 6%   წყალში ხსნადი ფოსფორი (P2O5)
 • 12%   წყალში ხსნადი კალიუმი (K2O)
 • 4%  მაგნიუმი, წყალში ხსნადი(MgO)
 • 14%  გოგირდი, წყალში ხსნადი (SO3)

 

მიკროელემენტები:

 • ბორი (B) – 0.0250%  ,

 • სპილენძი (Cu) – 0,0030%,

 • მანგანუმი (Mn) – 0,0600%,

 • მოლიბდენი (Mo) – 0,0030%

 •  თუთია (Zn) – 0,0150%,

 • რკინა (FE) – 0,0500%

 

 

წარმოებულია საფრანგეთში კომპანია „Plantin”-ის მიერ

წონა ნეტო-25 კგ.

:


:

Plantin
მისამართი

ვ. ბოჭორიშვილის 1/37
0171 თბილისი

კონტაქტი

ელფოსტა: info@agro-tech.ge 
ტელ. 1: +995 568 45 18 18
ტელ. 2: +995 577 25 99 19