სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის მესაკუთრეთა სტიმულირება

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის მესაკუთრეთა სტიმულირება

20.05.2020

პროგრამა ითვალისწინებს სასოფლო-სამეურნეო საქონლისა და ხვნის მომსახურების ღირებულების სუბსიდირებას. პროგრამით გათვალისწინებული სუბსიდიის მისაღებად საჭიროა, ფიზიკურ და იურიდიული პირებს საკუთრებაში ჰქონდეთ საჯარო რეესტრში  რეგისტრირებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა.

სუბსიდიის მოცულობა 1 ჰექტარ მიწაზე განისაზღვრა 200 ლარით (აგრობარათზე დარიცხული 200 ქულით). პროგრამა დაიწყება 2020 წლის 20 მაისიდან.

წყარო: სოფილსა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო, დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ვებ-გვერდზე- www.arda.gov.ge


მისამართი

ვ. ბოჭორიშვილის 1/37
0171 თბილისი

კონტაქტი

ელფოსტა: info@agro-tech.ge 
ტელ. 1: +995 568 45 18 18
ტელ. 2: +995 577 25 99 19